Yhdistysneuvoja
— yhdistystoimijan paras kaveri —

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Tämän verkkopalvelun rekisterinpitäjä on Hanoin Makuja Oy (y-tunnus 2945920-2), joka toimii tämän verkkopalvelun yhteydessä aputoiminimellä Yhdistysneuvoja Antti-Juhani Kaijanaho.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Hanoin Makuja Oy
Yhdistysneuvoja Antti-Juhani Kaijanaho
Lehtorannantie 16 A 2
40520 JYVÄSKYLÄ

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu at yhdistysneuvoja.fi

Puhelinnumero: +358 451 660 559

Suosittelemme sähköpostin käyttämistä yhtiön kanssa kommunikoinnissa. Seuraamme sähköpostia aamusta iltaan ja reagoimme kiireellisiin yhteydenottoihin muutaman tunnin kuluessa. Puhelimeen vastaamme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Mikäli puheluun ei vastata, jätä tekstiviesti tai vastaajaviesti.

Evästeiden käyttö

Käytämme vain yhtä evästettä:

  1. Yksi eväste ("session") on tarpeen sivuston toiminnallisuuden toteuttamiseksi. Tämä eväste tuhoutuu, kun istunto päättyy, eikä sen käyttämistä ole mahdollista kieltää sivustolla vierailun aikana.

Aiemmin olemme asettaneet joillekin vierailijoille evästeet "visitor", "cookieconsent" tai "analyticsconsent". Nämä poistetaan nykyään heti, kun ne sivustoa käytettässsä tavataan, koska emme niitä enää käytä.

Aiemmin pyysimme vierailijoiltamme lupaa välittää heidän vierailutietojaan Googlelle ja Facebookille. Emme enää välitä vierailutietoja näille yhtiöille.

Miksi, miten ja millä oikeudella käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), Suomen tietosuojalain (1050/2018) ja muun lainsäädänön nojalla seuraavasti.

Asiakastiedot

Kun asiakas ryhtyy laatimaan kysymystä tässä verkkopalvelussa, hänen sähköpostiosoitteensa tallennetaan verkkopalvelun asiakasrekisteriimme. Ennakkolipun ostajan ja ennakkolipun haltijan nimi ja sähköpostiosoite tallennetaan myös verkkopalvelun asiakasrekisteriimme.

Sähköpostiosoitetta käytetään asiakkaan kanssa kommunikointiin; esimerkiksi pääsy asiakkaan omiin tietoihin vaatii sähköpostiosoitteen antamisen ja tuohon osoitteeseen lähetetyn viestin avaamisen.

Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan, kun asiakkaalla on palvelussa kysymysluonnoksia, lähetettyjä kysymyksiä taikka pääsy ostamaansa digitaaliseen sisältöön. Tietojen käsittely on tällöin välttämätöntä sopimuksen toimeenpanemiseksi.

Ennakkolipun haltijan ja ostajan nimi ja sähköpostiosoite sekä ennakkolipun tietosisältö säilytetään ostotapahtumasta rekisterissä, kunnes on kulunut kolme viikkoa sen tapahtuman päättymisestä, johon lippu on oikeuttanut sisäänpääsyn. Mikäli tapahtuma on peruttu taikka lipun ostajalla on muutoin oikeus lipun hinnan takaisinmaksuun, nämä tiedot säilytetään kunnes takaisinmaksu on onnistunut taikka sitä koskeva velka on vanhentunt. Tietojen käsittely on näissä tapauksissa välttämätöntä sopimuksen toimeenpanemiseksi.

Joissakin tapauksissa kirjaamme asiakastietoihin tietoja, jotka vaikuttavat asiakassuhteeseen jatkossa. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaalle väärinkäytöksestä annettu palvelujen käyttökielto. Tällaisia kirjauksia tehdään ja säilytetään vain siinä määrin, kun ne ovat välttämättömiä meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi.

Kysy yhdistysneuvojalta -palvelun kysymystiedot

Pyydämme kysymyksen laatijaa kertomaan sähköpostiosoitteensa. Käytämme sitä kysymyksen lähettäjän kanssa kommunikointiin.

Kysymyksen lähettäjä saattaa kirjoittaa kysymykseen sivullisten henkilötietoja. Tapauksesta riippuen saatamme hävittää kysymyksen tekstin taikka lähettää tietosuoja-asetuksen vaatiman tiedotteen kyseisille sivullisille heidän tietojensa käsittelystä.

Kysymys vastauksineen siihen liittyvine tietoneen säilytetään toistaiseksi ja pidetään kysyjän saatavilla koko säilytysajan. Ne tuhotaan seuraavissa tilanteissa:

Näiden tietojen käsittely on välttämätöntä kysymyspalvelun kauppasopimuksen täyttämiseksi.

Mikäli kysymykseen liittyy maksutapahtumia, säilytämme edellämainituissa tapauksissa tiedon siitä, että kysymys on esitetty ja millä sähköpostiosoitteella se on esitetty. Säilytämme myös tiedot maksutapahtumista. Nämä tiedot kuuluvat lakisääteiseen kirjanpitoaineistoomme, jota on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin kyseinen tilikautemme päättyy.

Markkinointiluvat

Pyydämme eri yhteyksissä ihmisiltä heidän sähköpostiosoitettaan ja lupaa lähettää heille markkinointiviestintää. Tallennamme myös tarpeelliset tiedot, joilla voimme tarvittaessa osoittaa, missä tilanteessa ja millä ehdoilla lupa on annettu.

Näitä tietoja käsittelemme henkilön omasta vapaasta tahdostaan antamalla luvalla, jonka hän voi aina perua syytä ilmoittamatta. Ohjeet luvan peruuttamiseen esitetään jokaisessa luvan perusteella lähetetyssä markkinointiviestissä.

Vierailijoiden seuranta

Emme nykyään käytä ulkopuolisia seurantatyökaluja. Emme käytä mm. Google Aalytics -palvelua emmekä Facebook Pixel -palvelua. Aiemmin käytimme näitä palveluita luvan antaneiden vierailijoiden seuraamiseen.

Tallennamme jokaisesta vierailusta seuraavat tiedot palvelumme kehittämistä varten:

Nämä tiedot eivät tavallisesti yksilöi ketään tiettyä henkilöä tunnistettavalla tavalla. Joissakin tapauksissa on kuitenkin mahdollista yhdistää nämä tiedot johonkin tiettyyn ostokseen tällä sivustolla, jolloin myös henkilö tulee tunnistettavaksi. Näitä tietoja tallennetaan kuukausi, sillä meillä on oikeutettu etu seurata verkkopalvelumme käyttöä sen ja toimintamme kehittämiseksi, eikä tällaisesta seurannasta yleensä ole haittaa seuraajien eduille.

Verkkopalvelun lokitiedot

Verkkopalveluiden teknisen toiminnan sivutuotteena syntyy lokitietoa kaikista verkkosivuilla käynneistä. Näitä tietoja ovat mm. kävijän käyttämän tietokoneen Internet-osoite, käyntihetken päiväys ja kellonaika, haettu sivu ja haun onnistuminen taikka epäonnistuminen. Käytämme näitä tietoja verkkopalvelumme toiminnan seuraamiseen ja vianjäljitykseen. Voimme käyttää niitä myös väärinkäytöstapausten tutkimiseen sekä luovuttaa niitä viranomaisten käyttöön esimerkiksi rikostutkintaa varten.

Vierailijoiden henkilötietoja mahdollisesti sisältäviä lokitietoja säilytetään normaalitilanteessa enintään kaksi viikkoa. Poikkeustapauksissa, esimerkiksi väärinkäytöstapausten yhteydessä, asian selvittämisen kannalta tarpeellisia lokitietoja säilytetään pidempään, kunnes niitä ei enää tähän tarkoitukseen tarvita.

Meillä on oikeutettu etu huolehtia verkkopalvelumme toimivuudesta sekä selvittää verkkopalvelun käyttöön liittyviä väärinkäytöksiä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tämän verkkopalvelun tietojenkäsittely tapahtuu Multim Oy:n palvelinalustalla. Varmuuskopiointiin käytämme Googlen eurooppalaisia tiedonsäilytyspalveluita. Verkkopalvelun lähettämät sähköpostiviestit välitetään sekä markkinointiviestit lähetetään Mailjet SAS:n palvelun kautta. Meillä on näiden yhtiöiden kanssa asianmukaiset tietojenkäsittelysopimukset.

Ennakkolipun ostaneiden nimet annetaan niiden henkilöiden käyttöön, joiden tehtävänä on tarkastaa osallistujien osallistumisoikeus, siksi aikaa kuin se on tarkastamisen toteuttamiseksi tarpeellista. He toimivat tässä tehtävässä asianmukaisen sopimuksen nojalla.

Tietoja ei tällä hetkellä siirretä Euroopan Unionin taikka Euroopan talousalueen ulkopuolelle, eikä siihen ole tällä hetkellä suunnitelmia.

Sinun oikeutesi

Voit vaatia meitä selvittämään, käsittelemmekö sinun tietojasi.

Voit vaatia meiltä kopiota hallussamme olevista sinua koskevista tiedoista.

Voit vaatia, että korjaamme hallussamme olevat sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Voit pyytää tietojesi poistamista hallustamme. Ota kuitenkin huomioon, että joissakin tapauksissa tietojesi säilyttäminen on lakisääteinen velvollisuutemme taikka muuten välttämätöntä.

Voit tietyissä tilanteissa vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voit pyynnöstä saada itse meille toimittamasi tietosi meidän valitsemassamme jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös siirtää nämä tiedot toiseen palveluun; voit myös pyytää, että me ja toinen nimeämäsi palvelu siiirrämme toimittamasi tiedot kyseiseen palveluun suoraan.

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, ota yhteys sähköpostilla tai kirjeellä sivun alussa mainittuun osoitteeseen. Sinun tulee kyetä osoittamaan henkilöytesi sillä tarkkuudella, että voimme yksilöidä sinua koskevat henkilötiedot.

Oikeus tehdä valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutetulle) jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.