Yhdistysneuvoja
— yhdistystoimijan paras kaveri —

Ennakkolippujen kauppaehdot

Määritelmiä

Me olemme Hanoin Makuja Oy (y-tunnus 2945920-2), joka toimii tässä yhteydessä aputoiminimellä Yhdistysneuvoja Antti-Juhani Kaijanaho. Meidän yhteystietomme löydät toiselta sivulta.

Ennakkolippu on meidän nimetylle luonnolliselle henkilölle myöntämämme oikeus osallistua meidän tiettynä ajankohtana tietyssä paikassa järjestämäämme tilaisuuteen. Ennakkolippuja myydään vain tietoyhteiskunnan palvelussa, jota tarjotaan verkko-osoitteessa https://yhdistysneuvoja.fi/.

Ennakkolipun haltija on se oston yhteydessä nimetty luonnollinen henkilö, jolle ennakkolippu antaa osallistumisoikeuden.

Ostaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ostaa meiltä yhden tai useamman samaa tilaisuutta koskevan ennakkolipun. Ostaja voi olla tai voi olla olematta ennakkolipun haltija.

Ostajan vastuu

Ostaja vastaa siitä, että hän ostotilanteessa syöttää todellisen henkilön oikean nimen ja tämän henkilön hallinnassa olevan toimivan sähköpostiosoitteen osallistujan tiedoiksi.

Ostaja vastaa siitä, että osallistujaksi nimetty henkilö tietää saavansa ennakkolipun eikä vastusta nimensä ja sähköpostiosoitteensa tallettamista meidän asiakasrekisteriimme.

Mikäli ennakkolippua ei käytetä ostajan vastuulle kuuluvan virheen vuoksi, lipun hintaa ei palauteta. Ostajan tulee korvata vastuulleen kuuluvasta virheestä meille aiheutuvat vahingot täysimääräisesti, mukaan lukien siitä mahdollisesti meidän maksettavaksemme tulevat vahingonkorvaukset.

Ennakkolipun antamat oikeudet ja niiden rajoitukset

Maksettu ennakkolippu antaa haltijalleen samanlaisen oikeuden osallistua siihen tilaisuuteen, jota ennakkolippu nimenomaisesti koskee, kuin on jokaisella muullakin kyseisen tilaisuuden osallistujalla. Oikeutta rajoittaa tilaisuudessa lain taikka erillisen ilmoituksen nojalla noudatettavat järjestysmääräykset. Ennakkolippuun ei sisälly istumapaikkavarausta, ruoka- tai juomatarjoilua taikka muutakaan erityispalvelua, ellei erikseen ole toisin sovittu.

Ennakkolipun haltija tunnistetaan nimensä perusteella, lippua ei tarvitse tulostaa eikä tuoda tilaisuuteen. Haltijan tulee pyydettäessä esittää henkilöllisyystodistus.

Ennakkolipun antamaa osallistumisoikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Maksuehdot

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi meille. Mikäli tiliotteellasi näkyy Checkout Finland Oy, Checkout on välittänyt maksusi.

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Checkoutilla on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä, ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Ennakkolippu astuu voimaan vasta maksettaessa. Maksamaton ennakkolippu peruutetaan tunnin kuluttua ostotapahtumasta.

Me toimimme tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana sinulle. Me huolehdimme kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan meihin.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, joka välitää maksusi meille. Me ohjaamme sinut suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Checkout tarjoaa myös mahdollisuuden maksaa tilisiirtolomakkeella.

Lasku- ja osamaksupalvelut

Tarjoamme sinulle Checkoutin valikoimasta lasku- ja osamaksupalveluita seuraavasti:

Peruuttamisoikeus

Ennakkolipun kauppa koskee vapaa-ajan palvelua, jonka suoritusta edellytetään määrättynä ajankohtana. Kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta ei siten ole.

Ennakkolipun haltijalla on kauppasopimukseen perustuva oikeus peruuttaa ennakkolippu, jos hän on tai oli painavasta syystä estynyt osallistumasta tilaisuuteen ja este ei ollut haltijan tiedosssa eikä ennakoitavissa ennakkolippua ostettaessa. Ennakkolipun haltijan tai hänen läheisensä äkillinen sairastuminen on painava syy.

Vaatimus ennakkolipun peruuttamisesta haltijan esteen vuoksi on joko haltijan taikka ostajan esitettävä meille viivytyksettä esteen ilmaannuttua, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa tilaisuudden päättymisestä. Haltijan tai ostajan tulee esittää vaatimuksen perusteet ja sitä tukeva selvitys viivytyksettä.

Kun hyväksymme peruuttamisvaatimuksen taikka peruuttamisvaatimusta koskeva riita tulee lainvoimaisesti ratkaistuksi haltijan hyväksi, maksamme ennakkolipun hinnan ostajalle takaisin täysimääräisenä. Takaisinmaksu erääntyy kahden viikon kuluttua riittävän selvityksen esittämisestä.

Tilaisuuden peruuntuminen tai keskeytyminen

Meillä on oikeus peruuttaa tilaisuus, mikäli esiintyjän sairastuminen, tilaisuudelle varatun tilan käyttöoikeuden peruuntuminen taikka muu vastaava syy antaa siihen aihetta. Ilmoitamme peruutuksesta myytyjen ennakkolippujen haltijoille ja ostajille viivytyksettä, ja maksamme ennakkolippujen hinnan ostajille takaisin täysimääräisenä. Takaisinmaksu erääntyy kahden viikon kuluttua tapahtuman aiotusta alkamisajasta.

Mikäli tilaisuus keskeytetään vaaran (kuten tulipalo), järjestyshäiriön takia taikka järjestyksenvalvojan tai poliisin määräyksestä eikä tilaisuutta voida kohtuudella jatkaa, maksamme ennakkolipun hinnan takaisin sen ostajalle, mikäli keskeytys ei ole osaksikaan ennakkolipun haltijan syytä. Takaisinmaksu erääntyy kahden viikon kuluttua tapahtuman alkamisajasta.

Riidanratkaisu

Ensisijaisesti sopimusta koskeva erimielisyys on pyrittävä ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos tämä ei tuota tulosta, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Vaihtoehtoisesti kuluttaja voi viedä verkkokaupassa tehtyä kauppaa koskevan riidan riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi ODR-foorumin kautta. Sähköpostiosoitteemme ODR-foorumia varten on asiakaspalvelu at yhdistysneuvoja.fi.

Markkinoinnissa esitetyt ja muut erilliset kauppaehdot

Mikäli palvelun markkinoinnissa on esitetty tässä esitetyn kanssa ristiriidassa olevia ehtoja, markkinoinnissa esitetyt ehdot ohittavat nämä ehdot siinä määrin, kuin niillä oli merkitystä ostopäätöksen tekemisessä. Mahdollisia muita poikkeavia kauppaehtoja on noudatettava vain, jos niistä on sovittu kirjallisesti.