Yhdistysneuvoja
— yhdistystoimijan paras kaveri —

Kysy yhdistysneuvojalta -palvelun sopimusehdot

Määritelmiä

Kysy yhdistysneuvojalta -palvelu eli palvelu on tietoyhteiskunnan palvelu, jota tarjotaan verkko-osoitteessa https://yhdistysneuvoja.fi/kysy.

Sinä olet luonnollinen henkilö, joka esittää kysymyksen Kysy yhdistyneuvoja -palvelussa.

Me olemme Hanoin Makuja Oy (y-tunnus 2945920-2), joka toimii tässä yhteydessä aputoiminimellä Yhdistysneuvoja Antti-Juhani Kaijanaho. Meidän yhteystietomme löydät toiselta sivulta.

Kysymyksen vaatimukset

Kysymyksesi tulee koskea yhdistyksen hallintoa, taloudenhoitoa, kirjanpitoa tai toiminnantarkastusta.

Kysymykseen ei saa kirjoittaa mitään Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 9 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja. Muutoin tunnistettavien henkilöiden mainitseminen kysymyksessä on sallittua vain siinä määrin, kuin se on välttämätöntä kysymyksen esittämisen kannalta. Huomaa, että yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa meitä joissakin tapauksissa mm. ilmoittamaan näille henkilöille siitä, että käsittelemme heitä koskevia henkilötietoja.

Kysymys, johon kieltäydymme vastaamasta, tuhotaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen tallentamisesta järjestelmään.

Kauppasopimuksen syntyminen ja sitovuus

Kun lähetät kysymyksen meille palvelun kautta, se on tarjous, joka sitoo sinua ellet sitä peruuta ennen sopimuksen syntymistä. Meillä ei ole velvollisuutta hyväksyä kysymystä. Molempia osapuolia sitova kauppasopimus syntyy, jos hyväksymme voimassa olevan kysymyksesi.

Voimme myös antaa meitä sitovan vastatarjouksen. Kauppasopimus tulee tällöin molempia osapuolia sitovaksi, jos hyväksyt vastatarjouksemme antamaamme määräaikaan mennessä.

Kauppasopimus tehdään sinun ja meidän välille, ja vastaat kauppahinnan maksusta henkilökohtaisesti. Mikään yhdistys ei ole sopimuksen osapuoli, ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Myytävän hyödykkeen kuvaus

Palvelussa myytävä hyödyke on sinulle tilaustyönä laadittu digitaalinen sisältö, vastaus kysymykseen.

Laadimme vastauksen sinun meille tarjoamasi tiedon perusteella tutustumatta mihinkään tiettyyn yhdistykseen. Näin ollen kauppaan ei sisälly takuuta, että vastaus soveltuisi johonkin tiettyyn yhdistykseen jossakin tietyssä tilanteessa. Yhdistyksen vastuuhenkilöt, erityisesti sen hallitus, ovat vastuussa yhdistyksen toiminnasta, eikä laatimamme vastauksen käyttäminen päätöksenteossa siirrä vastuuta meille.

Ellei erikseen ole kirjallisesti muuta sovittu, kauppaan sisältyy

  1. sähköinen kopio vastauksesta
  2. oikeus julkaista vastaus ilman eri korvausta (hyvän tavan mukaisesti lähde mainiten ja vastauksen asiayhteyttä vääristelemättä)
  3. oikeus käyttää vastausta neuvona yhdistystoiminnassa (ilman takuuta sen soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn yhdistykseen missään tietyssä tilanteessa)

Kauppaan ei sisälly yksinomaisen tekijänoikeuden taikka muunkaan yksinoikeuden luovutusta.

Maksuehdot

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi meille. Mikäli tiliotteellasi näkyy Checkout Finland Oy, Checkout on välittänyt maksusi.

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Checkoutilla on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä, ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Sinun on maksettava kauppahinta kokonaan viimeistään silloin, kun haluat lukea vastauksen. Vastaus avautuu luettavaksesi viivytyksettä sen jälkeen, kun saamme Checkoutilta ilmoituksen, että maksu on vastaanotettu. Tarkoitus on, että tämä tapahtuu välittömästi maksun loppuun suorittamisen jälkeen, mutta tätä ei ole mahdollista taata kaikissa tapauksissa

Me toimimme tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana sinulle. Me huolehdimme kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan meihin.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, joka välitää maksusi meille. Me ohjaamme sinut suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Checkout tarjoaa myös mahdollisuuden maksaa tilisiirtolomakkeella.

Lasku- ja osamaksupalvelut

Tarjoamme sinulle Checkoutin valikoimasta lasku- ja osamaksupalveluita seuraavasti:

Kuluttajansuoja

Sinulla on kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus. Sinun ei tarvitse ilmoittaa syytä peruuttamiselle. Peruuttamisoikeus päättyy, kun avaat vastauksen luettavaksesi. Peruuttamisoikeus on muutoin käytettävissä 14 päivää kauppasopimuksen syntymisestä. Voit käyttää esimerkiksi asetuksen mukaista peruttamislomaketta.

Vastauksen toimitusaika ja saatavilla pito

Vastauksen toimitusaika riippuu valitsemastasi vastaustasosta: nopea ja lyhyt vastaus toimitetaan 3 päivässä, perusteltu vastaus 7 päivässä ja laaja vastaus 14 päivässä.

Tieto vastauksen saapumisesta ja ohjeet sen lukemiseksi toimitetaan sinulle sähköpostitse. Vastauksen lukemiseen tarvitset Google Chromen tai Mozilla Firefoxin, jonka päivitykset ovat ajan tasalla. Jos käytät jotain muuta www-selainta, toimivuutta ei taata. Vastaus pidetään sinun saatavillasi toistaiseksi, jos et itse pyydä sen poistamista.

Meillä on kuitenkin oikeus poistaa kysymys ja sen vastaus palvelustamme esimerkiksi silloin, kun kysymyksessä tunnistettavasti mainittu sivullinen henkilö vaatii meitä lopettamaan hänen henkilötietojensa käsittelyn, taikka silloin, kun lopetamme palvelun tarjoamisen. Annamme sinulle hyvissä ajoin varoituksen kysymyksen poistamisesta, mikäli käsillä olevassa tilanteessa on laillista pitää kysymystä saatavillasi eikä siitä aiheudu meille merkittävää oikeudellista riskiä.

Määräaikainen tyytyväisyystakuu

Takuu koskee vain perusteltua vastausta ja laajaa vastausta.

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit 30 päivän sisällä vastauksen avaamisesta luettavaksi vaatia vastauksen täydentämistä, kauppahinnan alentamista taikka kaupan purkua. Sama koskee myös täydennettyä vastausta, jonka osalta määräaika alkaa kulua täydennetyn vastauksen avaamisesta luettavaksi.

Jos vaadit vastauksen täydentämistä, voimme halutessamme sen asemesta ehdottaa kauppahinnan alentamista taikka purkaa kaupan.

Kaupan purun jälkeen sinulla ei ole enää meidän lupaamme julkaista vastausta taikka käyttää vastausta neuvona yhdistystoiminnassa.

Virhevastuu

Mikäli vastauksessamme on olennainen virhe, voit vaatia vastauksen korjaamista, kauppasumman alentamista, kaupan purkua taikka muuta lakiin perustuvaa korvausta virhevastuumme nojalla. Vaatimus on esitettävä viivytyksettä siitä, kun virheellisyys on tullut sinun tietoosi.

Vastauksessa on virhe esimerkiksi silloin, kun siinä on neuvottu toimimaan lainvastaisesti niin, että sen lainvastaisuus oli, tai olisi pitänyt olla, tiedossamme vastausta laadittaessa.

Vastauksessa on virhe myös silloin, jos vastauksen noudattamisesta varmasti tai melko varmasti seuraisi kysymyksessä esitetyssä tilanteessa hallituksen jäsenelle, toiminantarkastajalle tai muulle vastuuvelvolliselle taikka yhdistykselle itselleen vahingonkorvausvastuu, ja tämä oli, tai olisi pitänyt olla, tiedossamme vastausta laadittaessa.

Se, että vastauksemme esittää viranomaisohjeesta poikkeavan kannan, joka ei ole selkeästi lainvastainen, ei yksinään tarkoita, että vastaus olisi virheellinen.

Se, että viranomainen taikka tuomioistuin myöhemmin ratkaisee vastaavan kysymyksen joko tietyssä asiassa taikka yleisessä ohjeistuksessaan toisin kuin vastauksessamme olemme esittäneet, ei yksinään tarkoita, että vastaus olisi ollut virheellinen.

Jos yhdistykselle tai sivulliselle aiheutuu vahinkoa vastauksemme noudattamisesta, mutta tämä ei ollut vastausta laadittaessa ennakoitavissa tutustumatta yhdistykseen, vastaus ei ole tältä osin virheellinen.

Riidanratkaisu

Ensisijaisesti sopimusta koskeva erimielisyys on pyrittävä ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos tämä ei tuota tulosta, voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Vaihtoehtoisesti voit viedä verkkokaupassa tehtyä kauppaa koskevan riitasi riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi ODR-foorumin kautta. Sähköpostiosoitteemme ODR-foorumia varten on asiakaspalvelu at yhdistysneuvoja.fi.

Markkinoinnissa esitetyt ja muut erilliset kauppaehdot

Mikäli palvelun markkinoinnissa on esitetty tässä esitetyn kanssa ristiriidassa olevia ehtoja, markkinoinnissa esitetyt ehdot ohittavat nämä ehdot siinä määrin, kuin niillä oli merkitystä ostopäätöksesi tekemisessä. Mahdollisia muita poikkeavia kauppaehtoja on noudatettava vain, jos niistä on sovittu kirjallisesti.