Yhdistysneuvoja
— yhdistystoimijan paras kaveri —

On tilinpäätöksen aika

Osassa yhdistyksistä kevätkokous on jo pidetty, mutta monissa se on vasta tulossa. Nyt viimeistään on aika laatia vuoden 2018 tilinpäätös, mikäli yhdistyksen tilikausi on päättynyt joulukuussa.

Tarkasta, että sinulla on hallussasi kaikki edellisen vuoden toimintaa koskevat tositteet, mukaan lukien pankkitilien tiliotteet, käteiskassan kassakirja, lähetetyt laskut sekä saadut laskut. Viime vuoden tilinpäätökseen kuuluu kaikki tapahtumat, jotka tapahtuivat viime vuonna Tilinpäätöksen laatimisessa on runsaasti eri vaiheita, joista olen kirjoittanut Yhdistyskirjanpito-oppaassani.

Kun tilinpäätös on valmis, vie se hallituksen allekirjoitettavaksi. Allekirjoituksen tekee tällä hetkellä toimivaltainen hallitus (ei siis viime vuoden hallitus) päätösvaltaisessa kokoonpanossa. Allekirjoitus on tyylikästä tehdä hallituksen kokouksessa ja se on hyvä merkitä pöytäkirjaan, mutta pakollista tämä ei ole.

Hallituksen jäsenellä on oikeus liittää tilinpäätökseen eriävä mielipiteensä, joka liitetään tilinpäätökseen. Tätä kirjanpitolain sallimaa vaihtoehtoa en muista nähneeni tai kuulleeni koskaan käytetyn, mutta se on hyvä pitää mielessä vakavien tilanteiden varalle. Eriävä mielipide tulee kyseeseen lähinnä silloin, jos hallituksen jäsenen mielestä tilinpäätös on laadittu niin pahasti väärin, että se antaa olennaisesti väärän kuvan yhdistyksen taloudesta tai toiminnasta taikka on muuten vakavalla tavalla lainvastainen. Myös olennaisista tulkintaerimielisyyksistä voi olla aiheellista jättää eriävä mielipide. Pikkuvirheistä ei ole tässä kohtaa hyvä nipottaa.

Tilinpäätöksen allekirjoittamisella on aikaraja: se on tehtävä neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Esimerkiksi 31.12.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätös on allekirjoitettava viimeistään 30.4.2019.

Vasta hallituksen allekirjoituksen jälkeen tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajalle taikka toiminnantarkastajalle. Hänelle tulee antaa riittävästi aikaa tarkastuksen tekemiseen, joten allekirjoitusta ei saa jättää tehtäväksi juuri ennen kevätkokousta. Tilintarkastajalle pitää lain mukaan antaa tarkastukseen aikaa kuukausi.

Yhdistyksen kokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhdistyksen kokouksella on oikeus tehdä tässä yhteydessä tilinpäätökseen muutoksia. Vahvistetun tilinpäätöksen muuttaminen on mahdollista vain, jos siitä löytyy olennaisia virheitä.

Jos sinulla on esimerkiksi tilinpäätöksen laatimiseen liittyvä pulma, voit pyytää yhdistysneuvojalta neuvoa.

Liity tiedotuslistalle!